Góc hữu ích

Kiếp người quá ngắn cho những điều đáng để phải hối hận, lại quá dài, cho những ngày khổ đau vì những điều "trước mắt".