Blog

Kiếp người quá ngắn cho những điều đáng để phải hối hận, lại quá dài, cho những ngày khổ đau vì những điều "trước mắt".

Câu nói " Thời gian sẽ trả lời tất cả!" Thật ra là rất vô nghĩa vì thời gian chẳng trả lời ai điều gì. Nó chỉ lấy đi mọi thứ, kể cả câu hỏi của bạn mà...

Người đến thì chúc mừng. Người đi thì chúc phúc. Vạn sự do duyên khởi. Vì hết Duyên mà tàn! Trần gian hay Thiên đàng. Tùy Duyên mà Sanh - Diệt!

Sự độc lập của người phụ nữ được thể hiện qua bốn cấp độ: Độc lập về kinh tế, độc lập về ý thức hệ, độc lập cuộc sống và độc lập tinh thần.